Neidio i'r cynnwys

Arbed BETTIO CHWARAEON 1XBET, Y TRETHI – HEB FFIOEDD A FFIOEDD

1Nid yw xBet yn codi tâl ar gwsmeriaid am drethi betio. Gwneuthurwyr llyfrau Rwsiaidd sy'n ysgwyddo'r dreth yn unig, hynny yw, mae'n talu amdano o'i werthiannau ei hun ac nid gan gwsmeriaid.

1XBET Bonws 130 €

Mae'r model hwn yn brin iawn ymhlith gweithredwyr eraill. Gallai'r rheswm fod yn y ffaith, bod y mwyafrif o gwsmeriaid 1xBet wedi'u cofrestru yn Rwsia ac ychydig ohonynt sy'n betio arno. Mae'r gost i'r ddinas yn fforddiadwy iawn. Ond beth mae hynny'n ei olygu i gariadon betio o'r Almaen?

cadarnhaol

  • Nid oes treth betio ar gyfer cwsmeriaid yr Almaen
  • Mae ffrydio byw mewn HD ar gael
  • Mae terfynau betio uchel yn golygu ods da
  • Gwasanaeth cwsmeriaid 24/7

Bonws Croeso
Copi!

Ymgyfarwyddo â strwythur y wefan

1XBET Chwaraeon Betio

Nid oes treth betio ar 1xBet ar gyfer yr Almaen

Dim ond ar wahanol betiau y mae rhai darparwyr betio yn talu treth betio, er enghraifft ar gyfer aml-betiau mawr neu betiau byw. Fodd bynnag, mae'n brin iawn, bod bwci yn casglu'r holl drethi.

Cod hyrwyddo: 1x_107498
Bonws: 200%

Treth o 5% ar gyfer pob bet chwaraeon ymlaen 1. Gorffennaf 2012 a gyflwynwyd yn yr Almaen ac sy'n berthnasol i bob chwaraewr, sy'n byw yn yr Almaen ac yn cofrestru. I ddechrau, cymerodd rhai bwci drosodd y dreth betio. Fodd bynnag, fe ddaeth yn gyflym iawn yn ddrud iawn.

1XBET ALMAEN

1Nid yw xBet yn adnabyddus iawn yn yr Almaen, er bod yr ystod o betiau yn fawr iawn ac yn eang. Mae betiau'n cynhyrchu'r trosiant uchaf gyda chwsmeriaid wedi'u cofrestru yn Rwsia. Mae hefyd wedi ennill llawer trwy lawer o siopau betio yn Rwsia. I rai o'i gwsmeriaid sydd wedi'u cofrestru yn yr Almaen, mae 1xBet yn cymryd y dreth betio drosodd.

Sut i osgoi'r dreth betio ar 1xBet?

Oherwydd bod 1xBet yn talu'r dreth betio ei hun ac nid yw'n ddibynnol ar enillion na stanciau, does dim rhaid i chi osgoi trethi. Mae'r golled treth betio yma yn gysylltiedig â betio, nid cwsmeriaid. Nid oes angen rhoi cynnig ar driciau hanner-cyfreithiol neu anghyfreithlon, i ddelio â threthi, heb risgiau a pheryglon.

1XBET Bonws 130 €

1xBet o'i gymharu â bwci eraill

Pam mae'r mwyafrif o ddarparwyr betio chwaraeon yn codi tâl 5%, ond nid 1xBet? Yn y flwyddyn 2012 cyflwynwyd treth sefydlog ar betio a betio chwaraeon yn gyffredinol yn yr Almaen. mae hyn yn golygu, bod pob bet, sy'n cael ei wneud yn yr Almaen, treth o 5% pwnc.

Pan na thelir unrhyw drethi, mae'r bwci yn gweithredu'n anghyfreithlon. Nid oes treth betio yn Awstria a'r Swistir. Yn y wlad, y gwneir y bet ynddo, does dim ots. Mae'n debyg, hynny yn unig yn y wlad, lle mae'r cwsmer cofrestredig yn mynd i mewn i'r bet.

1CÔD COUPON XBET

Os yw'r gweithredwr yn parhau â'r dreth betio ar y cwsmer, dod yn 5% o elw'r cwsmer. Mae hyn yn ddefnyddiol i bwci, lle mae cwsmeriaid yn colli.

Dilynwyd y polisi hwn gan y mwyafrif o bwci. Y dewis arall yw, nad yw bwci yn pasio trethi, ond talwch eich hun. Dyma sut mae 1xBet yn ei wneud. Yn yr achos hwn, mae'r cwsmer yn gwella ac mae'n rhaid i'r deliwr dalu.

Esbonnir effaith treth betio ar opsiynau betio 1xBet mewn enghraifft

1XBET

Mae angen i enghraifft ei gwneud yn glir, i ba raddau mae 1xBet yn wahanol i bwci eraill wrth ddelio â threthi betio. Mae'r fantais yma yn amlwg yn gorwedd gyda'r cwsmer. 10 Mae € bet yn seiliedig ar yr ods cychwynnol 10 set. Pan fydd y cwsmer yn ennill, mae'n ennill 10 x 10 €.

Mae hwn yn elw gros o 130 €. Mae rhai bwci yn disgwyl treth betio o 5%. Nid yw hynny'n golygu i gwsmeriaid 10 €, yn y diwedd dim ond bod 9,50 € yn ofynnol. Y tebygolrwydd o ennill yw 95,00 €. Mae gweithredwyr eraill yn codi trethi ar elw. Yn yr achos hwn aros 10 €, heblaw bod yr elw gyda 5% yn cael ei gyhuddo. Yn lle 130 € i ennill, dim ond ennill cwsmeriaid 95,00 €. Mae'r canlyniad terfynol yr un peth.

1XBET Bonws 130 €

1Mae xBet yn cymryd treth lawn, mae defnydd ac elw yn cael eu bilio. Felly os yw'r cwsmer 10 € gyda chwota o 10 yn rhoi, mae'n ennill 130 €. Nid oes dim yn cael ei golli.

Priodolir buddion cyflawn i'r cwsmer. Mae'r dreth yn 5%, yn yr achos hwn 5 €, lle telir 1xBet yn rhad ac am ddim i swyddfa dreth yr Almaen. Ar gyfer betiau bach, nid yw hynny'n gwneud llawer o wahaniaeth i gwsmeriaid. Fodd bynnag, os yw'r cwsmer yn gwneud hynny 10.000 Ewro yn ennill a 500 Yn gallu arbed ewros, gwnaeth hyn wahaniaeth enfawr. Mae'r bwci 1xBet felly ar gyfer cwsmeriaid o'r Almaen, yn enwedig ar gyfer y rhai sy'n cymryd risg, deniadol iawn.

1XBET LOGIN

Mae'n rhaid i chi riportio'ch enillion betio chwaraeon i'r swyddfa dreth a'u rheoli eto?

Fel y soniwyd eisoes, dim ond ychydig o ddarparwyr betio chwaraeon sydd, cymryd drosodd y trethi betio. Fodd bynnag, mae yna lawer o weithredwyr, sy'n ei hysbysebu, na ellir didynnu unrhyw drethi ohonynt.

1XBET

Fodd bynnag, gallwch ddarllen yn fyr yn y telerau ac amodau cyffredinol, bod yn rhaid i'r cwsmer ysgwyddo'r dreth, mae hyn yn golygu, rhaid i'r cwsmer roi gwybod i'r swyddfa dreth amdanynt. NID yw hyn yn wir gydag 1xBet. Telir trethi, heb i'r cwsmeriaid orfod poeni amdano.

Cwestiynau am y dreth betio 1xBet
A godir treth betio ar betiau neu wobrau??

1Nid yw betio xBet yn talu treth ar betiau neu enillion. Mae trethdalwyr yn talu trethi ar wahân ac nid ydynt yn effeithio ar betio a / neu elw gan eu cwsmeriaid.

Beth yw'r dreth betio ar 1xBet?

Mae'r dreth betio yn gyfreithiol 5%. Fodd bynnag, fe'i telir gan 1xBet ac nid yw'r cwsmer yn derbyn dim ohono.

A all rhywun ostwng y dreth betio?

Na, Ni allwch werthu treth betio.

1xBet

1XBET Bonws 130 €

Mae 1xBet hefyd yn talu trethi betio dramor?

Yn y mwyafrif o wledydd yr Undeb Ewropeaidd nid oes unrhyw rwymedigaethau betio. Mewn cefn gwlad, y mae'n rhaid talu amdano, yn gwisgo'r 1xBet hwn.

A all rhywun wrthod, i dalu treth betio ar 1xBet?

1xBet

Telir betiau treth yn uniongyrchol gan 1xBet i swyddfa dreth yr Almaen. Nid yw'r cwsmer yn colli unrhyw elw ac nid oes ganddo unrhyw ddylanwad ar drethiant. Nid yw'n bosibl gwrthod treth betio.

1XBET Chwaraeon Betio